Uppdrag

uppdragDet finns en mängd olika företag som efterfrågar våra tjänster och vi kommer mer än gärna dit och hjälper dem. Som det ser ut i vårt kundregister just nu så finns det framför allt tre stycken områden som domineras rent branschmässigt. Dels beror det på att vår djupaste kunskap ligger i dessa områden, men också på grund av att vi har byggt upp ett bra rykte i branschen och anlitats av flera som sysslar med samma saker. Här är de tre som vi vanligtvis arbetar med.

Transportsektorn

Transportsektorn är helt klart en av de sektorer som är i störst behov av att börja arbeta mer miljömedvetet. Som det ser ut just nu så är det egentligen enbart lastbilar och transporter som ökar på utsläppen, ser man till övrig trafik så har miljöpåverkan i Sverige sjunkit. Det betyder alltså att vi kommer att behöva arbeta hårt med lastbilar i vårt land för att komma till bukt med detta, och det är inte alltid som specifik lagstiftning fungerar. Snarare borde dessa transportföretag börja tänka betydligt mer effektivt, för det finns miljövinster att hämta i effektiviteten. Det är spännande att arbeta med dessa arbetsgivare och det känns som vi gör en betydande insats.

Vårdsektorn

Vårdsektorn är en av de sektorer som kanske påverkar miljön minst, och många gånger är det också så att företagen redan är medvetna om vilka miljöinsatser de behöver göra kopplat till sitt yrke. Det gäller framför allt statlig vård som har specifika riktlinjer som ska följas, sedan finns det visserligen också lagstiftning om hantering av exempelvis gamla läkemedel och utrustning. Vår insats i vården går ut på att spara pengar och samtidigt göra det till en mer hållbar verksamhet, något som framför allt våra privata kunder har uppskattat.

Industrisektorn

Industrin kommer alltid att vara en av de största miljöbovarna. Saken är den att det märks än mer tydligt när övriga samhället mer börjar anpassa sig till klimatmålen. Det är nämligen så att industrin står inför kanske den största utmaningen klimatmässigt, de har svårast att ställa om och det ska ändå sägas att de verkligen har kommit en lång bit på vägen mot en mer hållbar situation. Med Urba Vista till sin hjälp har flera industriföretag påskyndat sin utveckling, något som vi är väldigt imponerade av att de lyckats med.