Om oss

miljöFilantroper. Miljökämpar. Företagare. Realister. Optimister. Alla dessa ord sammanfattar mångt och mycket Urba Vista och människorna som arbetar här. Vi tror på mänskligheten och de förmågor hon har. Uppfinningsrikedomen är det största mänskliga värdet som finns, för genom dem har vi lyckats skapa oss en värld på våra villkor, villkor som ibland bli förlegade, framför allt eftersom man börjar upptäcka hur tidigare uppfinningar har kommit att påverka vår omgivning. Men där det finns problem kommer det också alltid att finnas lösningar och genom människans otroliga förmåga att hitta nya vägar och lösningar är vi helt övertygade om att miljöproblematiken är något som vi kommer att lösa.

Urba Vista är konsultföretaget som tar upp denna stafettpinne som delas och delats av väldigt många. Vi är definitivt inte ensamma om att ha ambitionen att världen ska bli bättre och må bättre. Många är det runt om i världen som arbetar för att vår planet ska bli bättre och det görs på väldigt många olika sätt. För oss spelar det egentligen ingen roll hur man arbetar med det, vi har hittat vårt sätt att angripa problemet på, medan andra har hittat sitt sätt. Det viktigaste i ekvationen är att det hela tiden finns drivkrafter som kämpar för att vår miljö faktiskt ska bli bättre.

Som konsulter så har vi en unik möjlighet att lära känna företag på deras villkor och komma med rekommendationer som kommer att göra att deras miljöarbete blir än mer effektivt. Dessutom ser vi till att företaget är bättre rustat inför framtida utmaningar, det kommer de att behöva vara, för trenden är att allt mer lagstiftning kommer att komma som begränsar föråldrade företags möjlighet att fortsätta sin verksamhet på samma sätt som den ser ut idag. Genom oss kommer företag helt enkelt att bli betydligt mer moderna än de någonsin varit innan. De får teknikerna och strategierna för att angripa miljöproblemet på sitt sätt, utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar, vilket kommer underlätta för dem i ett senare skede när miljölagstiftningen allt mer kommer att påverka företags verksamheter. Vi är mycket stolta över det arbetet som vi bedriver här och förhoppningsvis kommer vi att lämna ett bestående intryck på världen för framtida generationer.