Smarta lösningar för el

Något som företag, framför allt stora företag, kommer vara i extremt behov av är elförsörjning. Det brukar sägas att ett företag inte kan överleva utan internet, men faktum är att om det inte finns någon el så spelar det ingen roll om det finns internet eller inte, man kommer inte kunna att bedriva en verksamhet alls. El är alltså livsviktigt för alla, inte enbart företag, och är ett av grundfundamenten till att vi överhuvudtaget kan leva som vi gör idag.

Elen som vi använder är mer eller mindre miljövänlig. Grön el är idag ett vedertaget begrepp eftersom det skiljer sig åt ganska betydligt hur denna el produceras. Den kanske värsta miljöförstöraren som skapar el är alla dessa kolkraftverk, som nu börjat poppa upp i bland annat Tyskland efter att de har börjat avveckla kärnkraften. Det är aldrig en bra lösning att utöka förbränningen av fossila bränslen för att man ska få el, så rent klimatmässigt är det klokare att använda sig av kärnkraft, men kärnkraften har sina problem den också. Dels så blir det radioaktivt avfall, som tar många, många år på sig att bli ofarligt, dessutom finns det en stor risk om något skulle gå fel.

Då är det bättre med smartare lösningar på elförsörjningen. Genom solen kan man producera en hel del el men det som kanske har störst potential är vindkraften, ett område som verkligen måste utvecklas mer för att det ska bli ett alternativ som kan påverka marknaden. Förutom vinden så är också vattenkraften en intressant källa, som det definitivt kan forskas mer på. Där finns det mycket grön el att hämta.

Förnyelsebara energikällor

miljöhållbarhetDet diskuteras mycket om vad det egentligen är som ska ersätta det bränsle som vi har idag. Faktum är att vi inte kommer att kunna använda oss av det vi har idag i all oändlighet, dels för att dessa bränslen inte är förnyelsebara och dels för att de påverkar vår miljö negativt, vilket kan komma att få än mer förödande konsekvenser för vår planet än vad de redan lyckats med. Med andra ord står vi inför en situation där det inte längre går att konsumera dessa råvaror på samma sätt som vi gjort sedan industrialiseringen startade. Ett stort problem är att vi befinner oss i ett invant mönster, där det är svårt att ta sig upp ur dessa djupa hjulspår. Men det finns fortfarande de som försöker att göra något konkret åt problemet, de som vågar tänka nytt, och vi är ett av de företagen som gör det.

Vi tror mycket på energin som finns att hämta från solen. Faktum är att de solceller och solpaneler som idag produceras har betydligt högre verkningsgrad än de hade för bara fem år sedan. Tekniken och utvecklingen går framåt, och ger man bara forskningen tillräckligt med stöd så kommer denna energikälla att bli av stor betydelse i framtiden. Det finns fler sätt att finansiera denna bransch än enbart genom bidrag från staten. Genom att faktiskt handla de produkter som finns tillgängliga idag skapar vi en högre efterfrågan på dessa produkter, vilket gör att fler intressenter vill arbeta med det. När det blir konkurrens vill man således göra den allra bästa produkten och på så sätt påskyndas utvecklingen allt mer.

Ny inredning till kontoret

soffaVårt kontor har länge varit ett eftersatt utrymme, framför allt när det kommer till bekvämlighet och utseende. På grund av att de allra flesta av oss är ute på arbeten på olika företag så betyder det att vi stundtals kan vara ganska få på kontoret, och det har gjort att frågan inte har prioriterats. Men efter en vår med mycket förtjänstfulla uppdrag så kände vi att det var dags att göra något åt det. Våra anställda förtjänar att vistas i en behaglig miljö efter allt det enorma arbete de har genomfört. Det är tack vare dem som vi har gjort ett så bra resultat som vi gjort och de förtjänar belöning för mödan.

Genom att göra om lunchrummet helt och hållet, från att ha sett ut som en matsal till att mer påminna om ett vardagsrum, har många uttryck väldigt positiva åsikter om utvecklingen. Dessutom kanske det kommer att innebära att våra anställda ute på fältet kanske känner sig än mer manade till att faktiskt komma tillbaka till kontoret på lunchen och äta med oss, något som inte varit speciellt vanligt när det såg ut som det gjorde tidigare. Själva juvelen, i den nya matsal som vi har, hittade vi faktiskt på Trademax. Vi föreställde oss att kostnaden för denna renovering skulle komma att bli ganska hög, speciellt med tanke på att vi ville ha möbler av bra kvalité med hög komfort. Valet föll till slut på en helt fantastisk grupp av soffor med divan. Dessa soffor har nu ersatt de plaststolar vi hade innan och det har blivit en helt annan känsla att umgås över en måltid nu.

Källsorteringen

Det är inte enbart genom olika uppvärmningsalternativ eller elförsörjning som man kan göra skillnad på klimatet och miljön. En av de absolut största insatser man kan göra för att arbeta fram ett hållbart samhälle är att källsortera och kasta saker på rätt ställen. Det är något som vi svenskar historiskt sett varit väldigt bra på, och som det ser ut idag så gör vi ett väldigt bra arbete med detta fortfarande. Saker och ting hamnar på rätt ställen, vilket gör det möjligt att återvinna dessa saker och därmed spara mycket på naturen och det hållbara samhället. Källsortering är med andra ord en viktig del som företag måste bli en stor del av. Ofta är det dem som producerar mest sopor, vilket betyder att de måste tas tillvara på rätt sätt.

Som miljöaktiv konsultbyrå brukar vi alltid se över hur olika företag och organisationer hanterar sin källsortering. Oftast när vi kommer ut till företagen så har de en mer eller mindre bra fungerande sortering, men något som vi noterar är att det alltid går att göra ännu bättre. Det behöver inte heller betyda att det blir mer arbete för de iblandade, vilket ofta är ett argument vi hör från de som inte har en väl utvecklad källsortering. Genom vår erfarenhet och kunskap kan vi effektivisera källsorteringen på dessa företag och göra den idealisk, vilket betyder att företaget utan ökad ansträngning kommer att bidra bättre till det hållbara samhälle som vi vill leva i. Något som alla, både privatperson och företag, tjänar på.

El och etanol

Det är mycket glädjande att höra rapporteringarna om att biltrafikens utsläpp alltmer minskar i Sverige. Det beror på en mängd olika orsaker. Dels så har klimatet på efterfrågan förändrats. Det handlar inte längre om att bilen ska ta så och så lång tid på sig att nå en viss hastighet, snarare handlar det om att bilen ska dra så lite drivmedel som möjligt. Där ser man ett tydligt exempel på en ekonomisk inställning som får den goda effekten att miljön i sin tur gynnas. Det är vägen som man måste gå om man vill ha förändring så snabbt som möjligt. Energisnåla bilar är en allt större industri och genom att kunderna efterfrågar allt snålare bilar produceras också dessa i allt större volymer. Konkurrensen kommer att handla om att leverera en produkt som drar minst, vilket ökar köplusten av just den produkten.

Det är visserligen bra att dagens moderna bilar inte släpper ut lika mycket som de gjort tidigare, men man kommer fortfarande inte ifrån grundproblemet. Man måste fortfarande använda sig av fossila bränslen för att driva sin bil. Därför finns det de som satsar fullt ut på andra sätt att transportera sig. Idag har i princip alla bilmärken minst en bilmodell som är helt eller delvis driven av el. Det är i sig också en mycket välkommen utveckling, även om den har varit seg. Elbilarna kan utvecklas betydligt mer och det är bara att se till pionjärerna på området för att se konkreta bevis på det. Tesla har exempelvis verkligen gått i bräschen för fantastiska elbilar, även om priset för tillfället är väl högt. Men det ska bli intressant att se vart vi står om fem år, för det finns en tydlig marknad för dessa alternativa drivmedel till våra bilar.